Zasady udziału

Zasady uczestnictwa w Konkursie „Firma na Medal” są proste i przejrzyste. Nawiązują do najbardziej prestiżowych polskich konkursów gospodarczych, takich jak „Teraz Polska” czy „Solidna Firma”. Przystąpienie do Konkursu nie wymaga wnoszenia opłat rejestracyjnych, wstępnych ani żadnych innych. W Konkursie obowiązuje tylko jedna opłata – opłata certyfikacyjna z tytułu przyznania wyróżnienia „Firma na Medal”. Do jej uiszczenia zobowiązani są wyłącznie laureaci Konkursu, a zatem firmy nagrodzone wyróżnieniem „Firma na Medal”. Firma, która przystąpi do Konkursu, a decyzją Jury nie uzyska wyróżnienia, nie ponosi żadnych opłat. W takich przypadku jej udział jest całkowicie bezpłatny. Natomiast firma, która przystąpi do Konkursu, a następnie decyzją Jury otrzyma nagrodę „Firma na Medal”, zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości uzależnionej od formy prawnej firmy oraz wielkości zatrudnienia:
 
-jednoosobowa działalność gospodarcza zatrudniająca od 0 do 3 pracowników – 1500 zł netto
-jednoosobowa działalność gospodarcza zatrudniająca od 4 do 6 pracowników – 2700 zł netto
- jednoosobowa działalność gospodarcza zatrudniająca powyżej 6 pracowników – 4500 zł netto
-spółka cywilna (bez względu na wielkość zatrudnienia) - 2300 zł netto,
-spółka jawna zatrudniająca od 0 do 6 pracowników - 2600 zł netto,
-spółka jawna zatrudniająca powyżej 6 pracowników – 4500 zł netto,
-spółka partnerska (bez względu na wielkość zatrudnienia)  – 2300 zł netto,
-spółka komandytowa zatrudniająca od 0 do 6 pracowników – 3500 zł netto,
-spółka komandytowa zatrudniająca powyżej 6 pracowników – 5000 zł netto,
-spółka komandytowo-akcyjna zatrudniająca od 0 do 6 pracowników – 4500 zł netto,
-spółka komandytowo-akcyjna zatrudniająca powyżej 6 pracowników – 6000 zł netto,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniająca od 0 do 6 pracowników – 3500 zł netto,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniająca powyżej 6 pracowników – 4500 zł netto,
-spółka akcyjna – 6200 zł netto
 
 

Organizator Konkursu:

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@firmanamedal.pl