Relacja z Gali 2022

19 grudnia 2022 roku, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu dla Przedsiębiorstw „Firma na Medal”. Uroczystość miała miejsce w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Wzięli w niej udział Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele i Menedżerowie kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstw, które zdobyły w tym roku prestiżowy tytuł „Firmy na Medal”, potwierdzony nadaniem Certyfikatu Gospodarczego.
 
W naszym Konkursie wyróżnimy przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach rynkowych kierują  się postawą „wszystko dla klienta” oraz takimi wartościami jak uczciwość, rzetelność, nowoczesność w zarządzaniu i odpowiedzialność społeczna. Nagradzamy firmy, dla których satysfakcja klienta i wysoki poziom jego zadowolenia z oferowanych produktów czy usług to cel działalności biznesowej. Tytuł „Firma na Medal” to forma informacji gospodarczej, która pomaga klientom w wyborze sprawdzonych polskich firm: producentów, usługodawców, sprzedawców.
 
Analiza każdego zgłoszenia w Konkursie była szczegółowa i wielowątkowa. Co ważne – audytorzy nie oceniali uczestników konkursu tylko na podstawie dokumentów aplikacyjnych, czyli zgłoszeń konkursowych przesłanych do nas przez przedsiębiorców, ale dane wykorzystywane w toku oceny eksperci pozyskiwali z wielu różnych źródeł, takich jak m.in. organizacje branżowe, media społecznościowe, media tradycyjne, fora konsumenckie, stowarzyszenia konsumentów, instytucje gospodarcze i inne.
 
Uroczystość finałowa w Krakowie stanowiła okazję do złożenia gratulacji Laureatom, prezentacji i promocji nagrodzonych firm oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu. W trakcie Gali można było odebrać Certyfikaty, a po części ceremonialnej uroczystości na wybranych Laureatów (jednoosobowe działalności gospodarcze) czekały także szczegółowe recenzje konkursowe, opracowane przez członków Komisji Konkursowej. Można je było odebrać, przeczytać, a także skonsultować z Ekspertami zawarte w recenzjach rekomendacje i pomysły mające na celu poprawianie działalności, w tym efektywności ocenionych firm. Jeśli któryś z Laureatów nie mógł odebrać recenzji na Gali, może ją otrzymać w siedzibie Instytutu, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Ekspertem Komisji, który z przyjemnością omówi rekomendacje konkursowe, skonsultuje ewentualne problemy firmy oraz przekaże dodatkowe rady i pomysły, jak prowadzić działalność gospodarczą, by lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Na zainteresowanych Laureatów czekać będziemy przez 2 miesiące.  
 
Gala odbywała się w niezwykłym, historycznym miejscu. Historia Dworku Białoprądnickiego sięga XV wieku. Pierwsze znane wzmianki źródłowe potwierdzające istnienie na Prądniku, obok folwarku, także dworu biskupiego pochodzą z 1421 i 1468 roku.  W XVI wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego, kanclerza Samuela Maciejowskiego wybudowano tu dostojną, renesansową rezydencję. Swój wkład w modernizację obiektu wniósł w późniejszych latach Franciszek Placidi – włoski architekt i rzeźbiarz, jeden z największych twórców europejskiego baroku. W dawnej Polsce renesansowa willa tętniła życiem, była miejscem spotkań wielu wybitnych ludzi epoki: dyplomatów, poetów, myślicieli.  To tu właśnie Łukasz Górnicki napisał pierwszy polski dramat, „Dworzanina Polskiego”, którego akcję umieścił w pałacu i przyległym doń ogrodzie. Dworkiem zachwycał się w swoich dziełach poeta Jan Kochanowski, bywał tu Mikołaj Rej, pod drzewem w przypałacowym ogrodzie odpoczywał Tadeusz Kościuszko, a swoje pracownie malarskie prowadzili tu Jacek Malczewski i Olga Boznańska. W okresie PRL Dworek był słynnym na całą Polskę centrum muzyki jazzowej – grywali w nim m.in. Andrzej Zaucha i Jan Ptaszyn Wróblewski. 
 

Organizator Konkursu:

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@firmanamedal.pl