Ocena w Firmie na Medal

Przyznanie Nagród „Firma na Medal” następuje w drodze nieskomplikowanego, ale jednocześnie dokładnego i skutecznego procesu certyfikacji. Zgłoszone kandydatury poddajemy uczciwej ocenie profesjonalnego Jury, biorąc pod uwagę:
 
-wartości, którymi kieruje się firma,
-informacje, które firma zamieszcza w domenie publicznej, np. w internecie
-sposób, w jaki firma jest zarządzana,
-osiągnięcia, sukcesy i strategię rynkową firmy,
-opinie na temat firmy ze strony jej klientów, kontrahentów, partnerów.

 
Ocena następuje na podstawie przesłanego przez firmę kwestionariusza konkursowego, ale także w oparciu o informacje o firmie, które Jury Konkursowe pozyskuje we własnym zakresie, z wykorzystaniem badań Desk Research, wywiadów, analizy informacji w domenie publicznej itp.
 
Konkurs ma charakter odpłatny, ale wyłącznie w przypadku przyznania wyróżnienia "Firma na Medal". Wysokość opłaty certyfikacyjnej (konkursowej) jest uzależniona od formy prawnej firmy oraz wielkości zatrudnienia. Wysokość opłaty certyfikacyjnej określa par. 15 Regulaminu Konkursu, który jest dostępny tutaj. Zapraszamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat konkursu, którą można pobrać, klikając w ten link.
 

Organizator Konkursu:

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@firmanamedal.pl