Jak i co oceniamy?

Przyznanie Nagród „Firma na Medal” następuje w drodze nieskomplikowanego, ale jednocześnie dokładnego i skutecznego procesu certyfikacji. Zgłoszone kandydatury poddajemy uczciwej ocenie profesjonalnego Jury, biorąc pod uwagę:
 
-wartości, którymi kieruje się firma,
-przestrzeganie przez firmę przepisów prawa i wysokich standardów w relacjach z klientami,
-sposób, w jaki firma jest zarządzana,
-osiągnięcia i sukcesy firmy,
-opinie na temat firmy ze strony jej klientów, kontrahentów, partnerów.

 
Ocena następuje na podstawie przesłanego przez firmę kwestionariusza konkursowego, ale także w oparciu o informacje o firmie, które Jury Konkursowe pozyskuje we własnym zakresie, z wykorzystaniem badań Desk Research, wywiadów, sondaży, analizy informacji w domenie publicznej itp.
 
Nagradzamy wyłącznie te przedsiębiorstwa, które zasługują na wysoką ocenę z uwagi na swój profesjonalizm, rzetelność, uczciwość i stawianie na pierwszym miejscu potrzeb klientów.
 
 

Organizator Konkursu:

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@firmanamedal.pl