Jury Konkursowe

 
Oceny zgłoszeń do Konkursu ocenia profesjonalne Jury Konkursowe, w którym zasiadają:
 
-naukowcy reprezentujący uczelnie biznesowe,
-dziennikarze,
-przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 
Jury dokona oceny firm uczestniczących w Konkursie w oparciu o nadesłane zgłoszenia konkursowe w terminie do 20 stycznia 2020 roku. Następnie uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury, a Laureaci zaproszeni na Galę Promocyjną „Polskie Firmy na Medal”, która odbędzie się w marcu 2020 roku.
 

Organizator Konkursu:

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@firmanamedal.pl